• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.

På denne og de følgende sider finder du en række informationer om iBogen Virksomhedsøkonomi B.

Formålet er:

  1. at introducere indholdet på iBogen
  2. at introducere stof til faget i et metodisk perspektiv

Punkt 1 har fokus på at beskrive iBogens opbygning og indhold, for der igennem at hjælpe dig til at navigere på iBogen og få det størst mulige udbytte af din anvendelse af iBogens indhold.

Punkt 2 indeholder stof, der adskiller sig fra det egentlige stof i faget. Selve faget virksomhedsøkonomi indeholder teori og modeller om virksomhedsøkonomiske emner, mens stoffet til faget i metodisk perspektiv mere handler om, hvordan faget skal bruges i studiemæssig sammenhæng.

ISBN: 978-87-616-2674-5. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018