• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.
Du skal logge ind for at skrive en note

Sidens indhold

Opgave 2.2

 1. Angiv, hvilke interessenter der er tilknyttet følgende virksomheder og institutioner:
 • Danish Crown
 • Philipson Wine ApS
 • Herlev Sygehus
Du skal logge ind for at skrive en note

Opgave 2.3

Hent Word-fil til besvarelse af opgave 2.3

Angiv med et eller flere krydser de svarmuligheder, som du anser for korrekte ved efterfølgende punkter A til F.

 1. Møbelfabrikken DOMINO A/S leverer varer på 3 måneders kredit til bl.a. møbelforretningen BoligNyt. Møbelfabrikken forventer til gengæld bl.a. at opnå følgende:
1.Betaling til tiden.
2.Ingen klager over de leverede varer.
3.God placering af møblerne i salgslokalerne hos BoligNyt.
4.Indflydelse på ansættelse af butikspersonalet i BoligNyt.
5.Fornuftig pris for de leverede møbler i overensstemmelse med kvaliteten af disse.
6.Jævnlige leverancer af møbler til BoligNyt.
7.Invitation til den årlige sommerfest i BoligNyt.
 1. Skobutikken SKOKJÆR køber bl.a. sko hos skoproducenten WALKER A/S. De leverede sko betales kontant ved levering. Skobutikken forventer til gengæld bl.a. at opnå følgende:
1.Levering af sko til aftalt tid.
2.Deltagelse i den årlige generalforsamling hos WALKER A/S.
3.Levering af sko i den aftalte kvalitet.
4.Mulighed for at tilbagelevere samtlige de WALKER-sko, der ikke bliver solgt.
5.Levering af sko til konkurrencedygtige priser.
6.Gode garantiordninger på de leverede sko.
7.En årlig bonus på kr. 100.000, der indsættes på en konto i Liechtenstein.
 1. DETAILBANKEN A/S har stillet en kassekredit på 5 mio. kr. til rådighed for tøjkæden
  MegaStore. Banken forventer til gengæld bl.a. at opnå følgende:
1.Nyt sæt tøj en gang årligt til bankens personale.
2.Betaling af en fornuftig rentesats, der afspejler bankens risiko.
3.Bestemmende indflydelse på den daglige drift i MegaStore.
4.Fremsendelse af det årlige regnskab for MegaStore.
5.Størst mulig sikkerhed for at lånet bliver tilbagebetalt.
6.Halvdelen af det årlige overskud i MegaStore.
7.Bankens økonomidirektør skal deltage i alle ledelsesmøder i MegaStore.
 1. Kasper Slot er ansat som ny medarbejder i produktionsvirksomheden DUO PLAST A/S.
  Til gengæld for sin arbejdsindsats forventer han bl.a. at opnå følgende:
1.Lønnen skal afspejle kravene til det arbejde, han skal udføre.
2.Et rentefrit lån, der skal svare til 20 % af årslønnen.
3.Have medindflydelse på, hvordan arbejdet skal udføres.
4.Gode muligheder for videreuddannelse.
5.Årlig julegave til en værdi af mindst kr. 10.000.
6.Et godt arbejdsmiljø.
7.En vis tryghed i ansættelsen.
 1. En aktionær har investeret 1 mio. kr. i virksomheden SAMSON A/S. Aktionæren forventer til gengæld bl.a. at opnå følgende:
1.Servering af stegt flæsk med persillesovs til den årlige generalforsamling.
2.Få plads i selskabets bestyrelse.
3.Det årlige udbytte skal være af en rimelig størrelse i forhold til årets overskud.
4.Selskabets ledelse skal bestå af lige mange mænd og kvinder.
5.Selskabet skal konsolidere sig, dvs. opspare overskud, for at der kan skabes vækst.
6.Selskabet skal handle miljømæssigt, etisk og socialt ansvarligt.
7.Selskabet skal være sponsor for et dansk cykelhold.
 1. Det offentlige stiller en masse goder til rådighed for vindmøllefabriken WINDTHIEF A/S.
  Det offentlige forventer til gengæld bl.a. at opnå følgende:
1.Tilfredsstillende miljøforhold med mindst mulig »røg, støj og møg«.
2.Ingen afskedigelse af medarbejdere over 50 år.
3.Betaling til tiden af korrekt beregnede skatter og afgifter.
4.Gode arbejdsforhold for virksomhedens medarbejdere.
5.Åbent hus en gang om året, hvor der er fri adgang for offentligheden.
6.En reduktion i virksomhedens CO2-udledning på mindst 10 % pr. år.
7.En social ansvarlig optræden, fx med etablering af fleksjobs og seniorordninger.
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 978-87-616-2674-5. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018