• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.
Du skal logge ind for at skrive en note

Sidens indhold

Opgave 2.4

Plastvirksomheden STENSON A/S har gennem de seneste år præsteret et pænt årligt overskud. Det har betydet, at der er blevet udbetalt et stort udbytte til selskabets aktionærer samtidig med, at selskabet har foretaget en betydelig konsolidering. Virksomheden har med andre ord foretaget en væsentlig opsparing af overskud, der har gjort det muligt at foretage forskellige udvidelser i form af udvikling af nye produkter og salg på nye markeder.

Der har imidlertid i indeværende år været en økonomisk krise i samfundet, hvilket også har ramt STENSON A/S. På et netop overstået ledelsesmøde har man besluttet at gennemføre nedenstående foranstaltninger for at imødegå de vanskeligheder, selskabet står over for med hensyn til økonomien.

 • Virksomhedens indkøbschef skal indlede forhandlinger med de største leverandører med det formål at få sænket indkøbspriserne med ca. 5 %.
 • Virksomhedens salgschef skal indlede forhandlinger med de største kunder med det formål at få forhøjet salgspriserne med ca. 4 %.
 • Virksomhedens produktionschef skal indføre foranstaltninger, så effektiviteten i produktionsafdelingen kan øges med 3 % i løbet af de kommende 6 måneder. Det vil bl.a. kræve, at produktionsmedarbejdernes arbejdstempo sættes i vejret.
 • Virksomhedens økonomichef skal indlede forhandlinger med virksomhedens bankforbindelse med det formål at få reduceret renten på kassekreditten med 2 procentpoint.
 • Virksomhedens HR-chef skal i samarbejde med indkøbs-, produktions-, salgs- og økonomicheferne indlede drøftelser med det formål at afskedige mindst 10 funktionærer. Disse afskedigelser skal ske blandt virksomhedens ældre medarbejdere. Det skyldes, at disse har en relativ høj løn samtidig med, at ledelsen mener, at de ikke længere har en tilstrækkelig høj effektivitet.

Ved at gennemføre disse foranstaltninger forventer STENSON A/S at kunne udbetale et uændret udbytte til aktionærerne for indeværende år. Virksomheden regner også med, at overskuddet vil have en sådan størrelse, at der fortsat er grundlag for at foretage udvidelser af virksomhedens forretningsområder.

 1. Redegør for den tankegang, der ligger bag de planlagte foranstaltninger i STENSON A/S.
 2. Diskuter hvilke konsekvenser det kan få, hvis STENSON A/S fører de planlagte foranstaltninger ud i livet.
Du skal logge ind for at skrive en note

Opgave 2.5

I engrosvirksomheden GROSSMAN A/S har man efter en række gode år fået nogle økonomiske problemer. Virksomhedens overskud er efterhånden blevet særdeles utilfredsstillende. I et forsøg på at rette op på denne udvikling, er man på et ledelsesmøde blevet enige om at gennemføre nedenstående foranstaltninger.

 • Man ønsker at styrke samarbejdet med virksomhedens største leverandører og største kunder med det formål at opnå en bedre planlægning. Man forestiller sig, at de store kunder en gang i kvartalet skal fremsende en samlet plan for, hvor meget GROSSMAN A/S kan forvente at sælge til disse kunder i det kommende kvartal. Man vil herefter selv udarbejde en plan for, hvor meget man i det kommende kvartal forventer at indkøbe hos de store leverandører, hvorefter denne plan vil blive fremsendt til disse leverandører. På den måde forventer man at kunne nedbringe sine lagerbeholdninger i væsentligt omfang.
 • Man overvejer at indgå et samarbejde med et stort transportfirma, som skal dække virksomhedens samlede transportbehov vedrørende indkøb og salg af varer. På den måde forventer GROSSMAN A/S at kunne reducere sine transportomkostninger.
 • Der skal indgås en aftale med virksomhedens bankforbindelse, så der omlægges lån med det formål at reducere renteomkostningerne i GROSSMAN A/S. I samme forbindelse skal bankens risiko reduceres, idet denne opnår en større sikkerhed for lånene i virksomhedens ejendomme.
 • Udbyttet til aktionærer i GROSSMAN A/S skal i de kommende to år halveres. Når virksomheden forhåbentlig er kommet igennem krisen i løbet af et par år, skal udbyttet så til gengæld forøges til et niveau, der er højere end det hidtidige.
 • Lønnen til medarbejderne i GROSSMAN A/S skal i de kommende to år holdes i ro, dvs. at der ikke bliver tale om lønstigninger. Til gengæld skal medarbejderne fremover have del i virksomhedens overskud. Der skal hvert år afsættes en samlet bonus på 10 % af årets overskud til deling blandt virksomhedens medarbejdere.
 1. Redegør for den tankegang, der ligger bag de planlagte foranstaltninger i GROSSMAN A/S.
 2. Diskuter de konsekvenser, der kan opstå ved at gennemføre de planlagte foranstaltninger i GROSSMAN A/S.
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 978-87-616-2674-5. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018