• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.
Du skal logge ind for at skrive en note

Faget virksomhedsøkonomi beskæftiger sig med samfundsmæssige forhold, og det er derfor et samfundsvidenskabeligt fag. Samfundsmæssige forhold kan betragtes på både makroniveau og mikroniveau. Makroniveauet kaldes også for samfundsniveauet, mens mikroniveauet også benævnes virksomhedsniveauet. Virksomhedsøkonomi er et mikroøkonomisk fag, der handler om, hvordan en virksomhed etableres, styres og bedst muligt indgår i et samspil med den verden, der omgiver den.

Makroniveauet og mikroniveauet påvirker gensidigt hinanden. Det betyder, at virksomheder må handle og træffe beslutninger under hensyntagen til de vilkår, som makroniveauet giver. Virksomhederne påvirker dog også udviklingen i makroniveauet, idet de fx skaber arbejdspladser, eksporterer varer og betaler skat og moms. Virksomhederne er dermed med til at opretholde aktivitet og indkomst i samfundet til glæde for alle borgere.

Faget virksomhedsøkonomi er et fag sammensat af en række forskellige fagområder. I denne bog arbejder vi fx med strategi, budgetter, regnskaber samt økonomiske beregninger og beslutninger.

Virksomhedsøkonomi er et vigtigt fag på hhx-uddannelsen, da det eksisterer som fag på de videregående økonomiske uddannelser. Indholdet af faget virksomhedsøkonomi på hhx er dermed en spejling af fagets indhold på de videregående uddannelser. Faget er studieforberedende, men det er også almendannende, da der arbejdes med grundlæggende økonomiske tankegange og ræsonnementer, som kan bruges i mange sammenhænge.

Når man skal beskrive faget virksomhedsøkonomi, må man også nævne, at det er et anvendelsesorienteret fag. Da en virksomheds omverden ændrer og udvikler sig over tid, ændrer fagets indhold sig også. Der bliver hele tiden udviklet nye teorier og modeller for, hvorledes virksomheder konkret bør handle. Det gør virksomhedsøkonomi til et aktuelt og praksisnært fag, som i høj grad giver konkrete svar på forskellige økonomiske problemstillinger.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 978-87-616-2674-5. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018