• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.

Her finder du Excel-filer til opgaverne i Virksomhedsøkonomi B.

Har du licens til iBogen, kan du også vælge at åbne filerne direkte ved de enkelte opgaver, hvor de er anbragt i iBogen.

ISBN: 978-87-616-2674-5. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018