• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.

Om Virksomhedsøkonomi B

ISBN: 978-87-616-2674-5

© Forfatterne og Systime A/S

Print og fotokopier af indhold fra læremidler er belagt med CopyDan-vederlag.

Forfattere:
Knud Erik Bang, Henrik Frølich, Jeanette Hassing, Marianne Poulsen og Gitte Størup.

Ekstern redaktion:
Knud Erik Bang

Forlagsredaktion:
Rikke Haue

Foto:
Hvor intet andet fremgår er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder på fotos.

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne ved at du klikker på "Sig din mening" i nederste højre hjørne af iBogen.

Virksomhedsøkonomi B samler lærebogen og opgavesamlingen ét sted. Det betyder, at eleverne kan gå direkte fra teori til opgaver - og omvendt.

Det får du med iBogen

  • 280 opgaver
  • 110 interaktive opgaver
  • 2 quiz-sæt
  • 400 tabeller
  • 315 illustrationer
  • 940 sider

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til den retmæssige copyright-indehaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 978-87-616-2674-5. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018