• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.

Som hhx-elev skal du i alle fag kunne arbejde med fagene i metodisk perspektiv. Det betyder, at du skal kunne forholde dig til fagets karakteristika, kende dets teorier og metoder og vide, hvordan man bør anvende faget i mundtlige og skriftlige sammenhænge. Det betyder også, at du skal kunne anvende forskellige studiemetoder og  –teknikker, når du arbejder med faget.

At kunne bruge sit fag i metodisk sammenhæng er nødvendigt af flere grunde:

 • Når du skal udarbejde skriftlige opgaver i virksomhedsøkonomi, skal opgaven leve op til en række konventioner om skriftlighed i faget.
 • Når du skal gennemgå et emne eller en opgave ved tavlen, skal din fremlæggelse have høj faglighed.
 • Når du skal udarbejde synopsis i erhvervscase, skal synopsen indeholde overvejelser om både virksomhedsøkonomifagets og afsætningsfagets teori og metoder.
 • Når du skal udarbejde større skriftlig opgave og studieretningsprojekt, hvor virksomhedsøkonomi indgår, skal din rapport leve op til en række konventioner om skriftlighed i faget.

Skriftlighed

I lovgrundlaget for hhx-uddannelsen er en række bestemmelser om skriftlighed i fagene. Her står fx:

At eleven skal kunne give en klar, sammenhængende og nuanceret skriftlig fremstilling, der bygger på følgende studieforberedende skrivekompetencer:

 • genrebevidsthed
 • sproglig korrekthed
 • disposition
 • argumentation
 • anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v.
 • præsentation
 • relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste.

Når der i det følgende bruges ordet skrivekompetence, henvises der dermed til de nævnte punkter. Disse forklares nedenunder et efter et.

ISBN: 978-87-616-2674-5. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018