• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.

Du kan bruge iBogen Virksomhedsøkonom B i en række sammenhænge:

  • ved forberedelse af et stofområde, så du på forhånd kender strukturen og de vigtigste teorier, modeller og begreber i det nye stofområde
  • til at få et dybere indblik i og forståelse af virksomhedsøkonomisk teori, modeller og begreber
  • som opsamling på et stofområde, når stofområdet er gennemgået
  • som repetition af et stofområde fx i forbindelse med skriftlige afleveringer eller til prøver og eksamen
  • til at skabe overblik over fagets stofområder i de 6 dele
  • til at se sammenhænge i faget på tværs af de 6 dele.

Virksomhedsøkonomi B er opbygget på samme måde som læreplanen for virksomhedsøkonomi B, idet hovedmenuen følger kernestofområderne. Under hvert kernestofområde findes forklarende tekster, der præsenterer teorier samt de tilhørende modeller og begreber.

iBogen kan også bruges, når du

  • i studieområdets del 2 skal arbejde med Erhvervscase og her inddrage virksomhedsøkonomisk teori og metode
  • i studieområdets del 2 skal udarbejde en studieretningsopgave, hvor virksomhedsøkonomi eventuelt indgår
  • eventuelt skal udarbejde et studieretningsprojekt, hvor virksomhedsøkonomi eventuelt indgår som det ene fag.
ISBN: 978-87-616-2674-5. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018