• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.

Indholdsfortegnelse

ISBN: 978-87-616-2674-5. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018